Kort #52229

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Warneck, G[ustaf Adolf]
Hvad bör göra missionen särskildt tilldragande
för den akademiska ungdomen? Föredrag hållet vid
den af "Studentenbund fur Mission" föranstalta-
de första allmänna studentkonferensen i Halle
24-26 april 1897»[0“sl.:] Hednamissionen och
den akademiska ungdomen. Öfversättning af E.
Lundström.
+
Upsala 1897»	8.
Hr: Meddelanden från Studentmissionsföreningar-
na i Upsala och Lund. Hi, 2. 1897»

Information

Kortnr:
52229
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kaps.
Warneck, G[ustaf Adolf]
Hvad bör göra missionen särskildt tilldragande
för den akademiska ungdomen? Föredrag hållet vid
den af "Studentenbund fur Mission" föranstalta-
de första allmänna studentkonferensen i Halle
24-26 april 1897»[0“sl.:] Hednamissionen och
den akademiska ungdomen. Öfversättning af E.
Lundström.
+
Upsala 1897» 8.
Hr: Meddelanden från Studentmissionsföreningar-
na i Upsala och Lund. Hi, 2. 1897»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB