Kort #52127

 /
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Pauli, J
Den evangeliska missionen uti Afrika, betraktad
wid missionsstunder. Öfwersättning från tyskan
med förord af Joh. Kerfstedt.
4*
Stockholm 1872.	8.
viii, 455 s

Information

Kortnr:
52127
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

/
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Pauli, J
Den evangeliska missionen uti Afrika, betraktad
wid missionsstunder. Öfwersättning från tyskan
med förord af Joh. Kerfstedt.
4*
Stockholm 1872. 8.
viii, 455 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB