Kort #52111

 0*1
( H. 0
Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Möller, P[eter] von j:r
Blad ur vår tids mission.
H. 1-2
Lund 1875-77.	8.
1.	Madagaskars missionshistoria (4), 108 s,f
1 karta
2.	Den evangeliska missionsverksamheten i Sy-
rien och Palestina, (2), 64 s.

Information

Kortnr:
52111
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

0*1
( H. 0
Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Möller, P[eter] von j:r
Blad ur vår tids mission.
H. 1-2
Lund 1875-77. 8.
1. Madagaskars missionshistoria (4), 108 s,f
1 karta
2. Den evangeliska missionsverksamheten i Sy-
rien och Palestina, (2), 64 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB