Kort #52090

 1
Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Missionsfält
Från Svenska Kyrkans missionsfält.[ill.]
H. 1-18
Upsala 1895-1901.	8.
Häftena uppställda på serien.
1.	Béxell, D.:"Vi kunna icke förtiga det vi seti
ooh hört hafva". 1896, Ä,u
2.	Hörberg, P.:Något om barnen i Indien. 1899
5.	Hörberg, P.,:En blick på missionen i Indien.
1898. Ä.affJ.
4.	Karlgren, A.jlnfödde medhjälpare bland Zu-
luema. 1895.
5.	Karlgren, A.: De bära vår Herres Jesu Kristi
märken. 1895»
6.	Karlgren, A.:Fältet begynner hvitna till
skörd. 1895»
7.	Ett besök på vår missionsstation i Madura.
1895.
8.	Ljungqvist, Fr.:Något om Zuluflickoma.1895.
Just, E.s En predikoresa i Tamulerlandet.
1895.
9.

Information

Kortnr:
52090
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

1
Teologi
Historisk teol
Missionshist.
Missionsfält
Från Svenska Kyrkans missionsfält.[ill.]
H. 1-18
Upsala 1895-1901. 8.
Häftena uppställda på serien.
1. Béxell, D.:"Vi kunna icke förtiga det vi seti
ooh hört hafva". 1896, Ä,u
2. Hörberg, P.:Något om barnen i Indien. 1899
5. Hörberg, P.,:En blick på missionen i Indien.
1898. Ä.affJ.
4. Karlgren, A.jlnfödde medhjälpare bland Zu-
luema. 1895.
5. Karlgren, A.: De bära vår Herres Jesu Kristi
märken. 1895»
6. Karlgren, A.:Fältet begynner hvitna till
skörd. 1895»
7. Ett besök på vår missionsstation i Madura.
1895.
8. Ljungqvist, Fr.:Något om Zuluflickoma.1895.
Just, E.s En predikoresa i Tamulerlandet.
1895.
9.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB