Kort #52035

 f
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kurze, G[eorg]
Evangelii seger bland manniskoätamå på Tongoa.
En lifsbild från Nya Hebridema. Med karta ooh
illustrationer.
Stockholm 1895»	8*
=Missionsbibliotek för folket 11.
(4), 116, (1) s.

Information

Kortnr:
52035
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

f
Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Kurze, G[eorg]
Evangelii seger bland manniskoätamå på Tongoa.
En lifsbild från Nya Hebridema. Med karta ooh
illustrationer.
Stockholm 1895» 8*
=Missionsbibliotek för folket 11.
(4), 116, (1) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB