Kort #52215

 Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Tottie, H[enry] W[illiam]
Anders Blomstrand. En lifsbild ur Svenska Kyrkans
Tamulmission.[Portr.]
Upsala 1899*	8.
»Från Svenska Kyrkans missionsfält 16.
Häftet uppställt på serien.

Information

Kortnr:
52215
Låda:
108 TEOLOGI HIST.TEOL. MISSIONSHIST
Text:

Teologi
Historisk teol.
Missionshist.
Tottie, H[enry] W[illiam]
Anders Blomstrand. En lifsbild ur Svenska Kyrkans
Tamulmission.[Portr.]
Upsala 1899* 8.
»Från Svenska Kyrkans missionsfält 16.
Häftet uppställt på serien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB