Kort #2666 Annell, Erik Gustav 1903-

Annell, Erik Gustav 1903- Annell, Erik Gustav
f. 1903
Byråchef
Fc

Information

Kortnr:
2666
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Annell, Erik Gustav
f. 1903
Byråchef
Fc

Signum:
Fc
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB