Kort #2731 Antonsson, Anders 1856-1935

Antonsson, Anders 1856-1935 Antonsson, Anders
Målarmästare riksdagsman f. 1856 d. 1935
Ls.

Information

Kortnr:
2731
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Antonsson, Anders
Målarmästare riksdagsman f. 1856 d. 1935
Ls.

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB