Kort #3543

 r 1
A 3 plund, Erik Gunnar
Arkitekt. Professor vid Tekniska högskolan,
Stockholm.
(1885 — 1940)
Fb Fc LS PH

Information

Kortnr:
3543
Låda:
4 ANN-AS
Text:

r 1
A 3 plund, Erik Gunnar
Arkitekt. Professor vid Tekniska högskolan,
Stockholm.
(1885 — 1940)
Fb Fc LS PH

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB