Kort #2880 Arehn, Anna

Arehn, Anna Arehn, Anna
Skådespelerska, Fröken, g.m. Gunnar Harald Christiernin, Kapt. v.  k. Flottan
Ls.

Information

Kortnr:
2880
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Arehn, Anna
Skådespelerska, Fröken, g.m. Gunnar Harald Christiernin, Kapt. v. k. Flottan
Ls.

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB