Kort #2810 Appeltofft, Anders 1899-

Appeltofft, Anders 1899- Appeltofft, Anders
f. 1899
Byråchef i generaltullstyrelsen.
Fc

Information

Kortnr:
2810
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appeltofft, Anders
f. 1899
Byråchef i generaltullstyrelsen.
Fc

Signum:
Fc
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB