Kort #3225

 , "F
Mmmm] goin» fmo'äv'ww %waévf/Å &???»
55%;va 053 www 72/59!

JW,
.

Information

Kortnr:
3225
Låda:
4 ANN-AS
Text:

, "F
Mmmm] goin» fmo'äv'ww %waévf/Å &???»
55%;va 053 www 72/59!

JW,
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB