Kort #2761 Appe, R 1865-

Appe, R 1865- Appe, R
Disponent, Bromölla. f. 1865
Ls.

Information

Kortnr:
2761
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appe, R
Disponent, Bromölla. f. 1865
Ls.

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB