Kort #2764 Appelberg, Axel Waldemar 1833-1911

Appelberg, Axel Waldemar 1833-1911 Appelberg, Axel Waldemar
Assuransdirektör, Göteborg, f. 1833, d. 1911.
Ls, Sv.portr.saml. Fc. 14, Fa

Information

Kortnr:
2764
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelberg, Axel Waldemar
Assuransdirektör, Göteborg, f. 1833, d. 1911.
Ls, Sv.portr.saml. Fc. 14, Fa

Signum:
Ls, Sv.portr.saml. Fc. 14, Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB