Kort #3479

 &). z ?g: m— ?SMIQLLW _igwl—elaiåuf—
H(ff: 8100] AM %Mnl/Eåmm c/Qéfzåälve/v/V,
655, 'ZJ/w

.

Information

Kortnr:
3479
Låda:
4 ANN-AS
Text:

&). z ?g: m— ?SMIQLLW _igwl—elaiåuf—
H(ff: 8100] AM %Mnl/Eåmm c/Qéfzåälve/v/V,
655, 'ZJ/w

.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB