Kort #3028

 Armf 6 1 t, Gnstaf ïauritz Didrik Fromheïd '
1781-1868, öV-?G*e Vid metïünds FältjygäPerng.
Fa

Information

Kortnr:
3028
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Armf 6 1 t, Gnstaf ïauritz Didrik Fromheïd '
1781-1868, öV-?G*e Vid metïünds FältjygäPerng.
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB