Kort #2736 Antonson, John 1876-1917

Antonson, John 1876-1917 Antonson, John
Handlande, Varberg, f. 1876, d. 1917.
Ls.

Information

Kortnr:
2736
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Antonson, John
Handlande, Varberg, f. 1876, d. 1917.
Ls.

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB