Kort #3266

 Arved 8 o n, Helena Sefia (Elin) 47
1857- . Dtr t.bankkamrer Carl A.(1820-89) 9. Jo-
hanna C.Fagergren(1851-1914). G.1882 m. fil.lic.
amanuensen Ralf M.Arpi(1853-1909).
Alb.618:19

1

Information

Kortnr:
3266
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Arved 8 o n, Helena Sefia (Elin) 47
1857- . Dtr t.bankkamrer Carl A.(1820-89) 9. Jo-
hanna C.Fagergren(1851-1914). G.1882 m. fil.lic.
amanuensen Ralf M.Arpi(1853-1909).
Alb.618:19

1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB