Kort #3031

 Arrnfelmhlmgms 73
1825-97, ledamot av internatio ella domstolen i Alexand-
ria.

Fa 1 (1881, i int.domst.uniform) Fb

R.50:l4

2 interiörer fr. Sthlmshemmet på 1890-talet i 7Int."

Information

Kortnr:
3031
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Arrnfelmhlmgms 73
1825-97, ledamot av internatio ella domstolen i Alexand-
ria.

Fa 1 (1881, i int.domst.uniform) Fb

R.50:l4

2 interiörer fr. Sthlmshemmet på 1890-talet i 7Int."

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB