Kort #2775 Appelberg, Margareta 1645-1691

Appelberg, Margareta 1645-1691 Appelberg, Margareta
f. 1645, g. 1663 m. Henric Örnfelt, Överkrigskommissarie, d. 1691.
P.

Information

Kortnr:
2775
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelberg, Margareta
f. 1645, g. 1663 m. Henric Örnfelt, Överkrigskommissarie, d. 1691.
P.

Signum:
P
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB