Kort #2716 Anstrin, Alfred Oskar

Anstrin, Alfred Oskar Anstrin, Alfred Oskar
Handlande
Ls

Information

Kortnr:
2716
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Anstrin, Alfred Oskar
Handlande
Ls

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB