Kort #2831 Arbin, Axel Gustaf von 1877-

Arbin, Axel Gustaf von 1877- Arbin, Axel Gustaf von
Överstelöjtnant. 1877-
Fa, Fb

Information

Kortnr:
2831
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Arbin, Axel Gustaf von
Överstelöjtnant. 1877-
Fa, Fb

Signum:
Fa, Fb
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB