Kort #3095

 - 73
Ån,”
%% L * A?
, W Wff/ä/JT, '/7Ztï(
ff.
F

Information

Kortnr:
3095
Låda:
4 ANN-AS
Text:

- 73
Ån,”
%% L * A?
, W Wff/ä/JT, '/7Ztï(
ff.
F

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB