Kort #2785 Appelblom, Carl 1645-

Appelblom, Carl 1645- Appelblom, Carl
Resident hos Generale staterna af Förenta Nederländerna, f. 1645

P.

Information

Kortnr:
2785
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelblom, Carl
Resident hos Generale staterna af Förenta Nederländerna, f. 1645

P.

Signum:
P
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB