Kort #3513

 r M'
, Ägg?” ?
: J. //_/%;; på. M ai, 1

Information

Kortnr:
3513
Låda:
4 ANN-AS
Text:

r M'
, Ägg?” ?
: J. //_/%;; på. M ai, 1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB