Kort #3280

 | A r Vlasson 7W
" A
n .
Ern.
m _. '; M" V't w"."? '1-5 "'. (') "fu,"? ";, : "1 (11 w.r.- y' **)-Vr": ?' m (& »”qu ("W X?.- '1 '— 1' 1” '_'—n,»,
__ ro .L .A. L.: Qij. i'J—Uv' l £go—'.; ('_- ,E— kl. ";, A. La. "kJ "a.- .l.-L.!- xd .L L).. #3 );) U L.; &) ..i. I. Li (3 o () (l.;... l,.l. .
N
vw "n- __ A_ .L: '- ., ,. , * .:- : , Tf'j,_..1_, _
ra (bru n. ulllS. m. Dafnen OlLVia Q. UlAuOf)

Information

Kortnr:
3280
Låda:
4 ANN-AS
Text:

| A r Vlasson 7W
" A
n .
Ern.
m _. '; M" V't w"."? '1-5 "'. (') "fu,"? ";, : "1 (11 w.r.- y' **)-Vr": ?' m (& »”qu ("W X?.- '1 '— 1' 1” '_'—n,»,
__ ro .L .A. L.: Qij. i'J—Uv' l £go—'.; ('_- ,E— kl. ";, A. La. "kJ "a.- .l.-L.!- xd .L L).. #3 );) U L.; &) ..i. I. Li (3 o () (l.;... l,.l. .
N
vw "n- __ A_ .L: '- ., ,. , * .:- : , Tf'j,_..1_, _
ra (bru n. ulllS. m. Dafnen OlLVia Q. UlAuOf)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB