Kort #3313

 f;]
i
'Arvidsson,Äke

?

1908 — 1990. Överstelöjtnant. Gm Karina A. %
LS
ï

1

Information

Kortnr:
3313
Låda:
4 ANN-AS
Text:

f;]
i
'Arvidsson,Äke

?

1908 — 1990. Överstelöjtnant. Gm Karina A. %
LS
ï

1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB