Kort #3467

 A 5 pegren, Erik Wilhelm *;
f.1827
kyrkoherde
Fc.
attr. ej belagd

Information

Kortnr:
3467
Låda:
4 ANN-AS
Text:

A 5 pegren, Erik Wilhelm *;
f.1827
kyrkoherde
Fc.
attr. ej belagd

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB