Kort #2856 Arbman, Jonas 1839-1918

Arbman, Jonas 1839-1918 Arbman, Jonas
Prost, Kyrkoherde, Döderhult, f. 1839, d. 1918.
Ls, Fa

Information

Kortnr:
2856
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Arbman, Jonas
Prost, Kyrkoherde, Döderhult, f. 1839, d. 1918.
Ls, Fa

Signum:
Ls, Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB