Kort #3025

 Armfelt, Charlottm
[ ï.
| Se: Hultin, Qþaräbtta Constance %

Information

Kortnr:
3025
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Armfelt, Charlottm
[ ï.
| Se: Hultin, Qþaräbtta Constance %

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB