Kort #2837 Arbin, Gustaf Erik von 1862-1928

Arbin, Gustaf Erik von 1862-1928 Arbin, Gustaf Erik von
Aktuarie, f. 1862, d. 1928.
Ls, Fa

Information

Kortnr:
2837
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Arbin, Gustaf Erik von
Aktuarie, f. 1862, d. 1928.
Ls, Fa

Signum:
Ls, Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB