Kort #2687 Annerstedt, Henriette SOPHIE 1841-

Annerstedt, Henriette SOPHIE 1841- Annerstedt, Henriette SOPHIE
27/5 1841-
G. 1863 m. Bengt Leonard CHRISTIAN Lagerlöf 1827-1907.
Rektor. Kristinehamn.

Mårb. stift. alb., stora: 41

Anmärkning gjord efter digitalisering: Mårbackastiftelsens album har återtagits av stiftelsen, ingår inte längre i KB:s samlingar.

Information

Kortnr:
2687
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Annerstedt, Henriette SOPHIE
27/5 1841-
G. 1863 m. Bengt Leonard CHRISTIAN Lagerlöf 1827-1907.
Rektor. Kristinehamn.

Mårb. stift. alb., stora: 41

Anmärkning gjord efter digitalisering: Mårbackastiftelsens album har återtagits av stiftelsen, ingår inte längre i KB:s samlingar.

Signum:
Mårb. stift. alb., stora: 41
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB