Kort #2703 Anrep, Jacob Herman 1796-1885

Anrep, Jacob Herman 1796-1885 Anrep. Jacob Herman
(1796-1885). Arrendator på Holmborg, Närke.
Fa (foto av målning)

Information

Kortnr:
2703
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Anrep. Jacob Herman
(1796-1885). Arrendator på Holmborg, Närke.
Fa (foto av målning)

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB