Kort #3553

 r . * W
Asplund,!(arl 73
1890 - 1978
Konsthistoriker, författare.

LS, Gn, PH(teckn. av Yngve Berg), Fb,Sk.k.Ligg.fol.
141:3. Fa
SV.þOT.',tI'-Simïl. "r;; 704 Fc Alb. 535-541
FO 723 " 750:2
" FC 724
"
Fc 727

Information

Kortnr:
3553
Låda:
4 ANN-AS
Text:

r . * W
Asplund,!(arl 73
1890 - 1978
Konsthistoriker, författare.

LS, Gn, PH(teckn. av Yngve Berg), Fb,Sk.k.Ligg.fol.
141:3. Fa
SV.þOT.',tI'-Simïl. "r;; 704 Fc Alb. 535-541
FO 723 " 750:2
" FC 724
"
Fc 727

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB