Kort #2668 Annell, Nils Gustaf 1880-

Annell, Nils Gustaf 1880- Annell, Nils Gustaf
1880- . Stst. insp. S.t. lackfabrikör Gustaf O. A.
(1841-89) o. Anna M. Wahlström (1846-1920). G. 1905 m.
Anna E. Nordström (1882-1960).

Fa

Attribueringen ej belagd

Information

Kortnr:
2668
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Annell, Nils Gustaf
1880- . Stst. insp. S.t. lackfabrikör Gustaf O. A.
(1841-89) o. Anna M. Wahlström (1846-1920). G. 1905 m.
Anna E. Nordström (1882-1960).

Fa

Attribueringen ej belagd

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB