Kort #2771 Appelberg, Gustaf 1871-

Appelberg, Gustaf 1871- Appelberg, Gustaf
Justitieråd, f. 1871.
Ls., Sv.portr.saml. Fb. 340

Information

Kortnr:
2771
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelberg, Gustaf
Justitieråd, f. 1871.
Ls., Sv.portr.saml. Fb. 340

Signum:
Ls., Sv.portr.saml. Fb. 340
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB