Kort #2908 Areschoug, Hjalmar Alexander 1828-1909

Areschoug, Hjalmar Alexander 1828-1909 Areschoug, Hjalmar Alexander
1828-1909, regementsveterinär.
Ls, Fb

Information

Kortnr:
2908
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Areschoug, Hjalmar Alexander
1828-1909, regementsveterinär.
Ls, Fb

Signum:
Ls, Fb
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB