Kort #2746 Apelqvist

Apelqvist Apelqvist
änka efter överstelöjtnant Apelqvist (?)
R. 31: 7

Information

Kortnr:
2746
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Apelqvist
änka efter överstelöjtnant Apelqvist (?)
R. 31: 7

Signum:
R. 31: 7
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB