Kort #2672 Annerstedt, Carl 1839-1899

Annerstedt, Carl 1839-1899 Annerstedt, Carl
1839-1899. Hamnkapten. Gm 1869 Elma Johanna
Helena Luth 1848-1924. Sv. släktkal. 1927: 30.

Att. ej belagd.

Fa

Information

Kortnr:
2672
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Annerstedt, Carl
1839-1899. Hamnkapten. Gm 1869 Elma Johanna
Helena Luth 1848-1924. Sv. släktkal. 1927: 30.

Att. ej belagd.

Fa

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB