Kort #2828 Arbin, Axel Fredrik von 1733-1833

Arbin, Axel Fredrik von 1733-1833 Arbin, Axel Fredrik von
Överstelöjtnant, f. 1773, d. 1833.
S

Information

Kortnr:
2828
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Arbin, Axel Fredrik von
Överstelöjtnant, f. 1773, d. 1833.
S

Signum:
S
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB