Kort #3391

 ? (%%/&nÄw—Zh _ ,- _ __ , , . __ _  *"1___
, ] 67, NäïfW/ïf ÖmÄÄW/M
f '

Information

Kortnr:
3391
Låda:
4 ANN-AS
Text:

? (%%/&nÄw—Zh _ ,- _ __ , , . __ _ *"1___
, ] 67, NäïfW/ïf ÖmÄÄW/M
f '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB