Kort #3397

 F *
Asker, Emil -?)
(1839-1890). Vice häradshövding. S.t. lands—
hövding G.F. Asker 0.h.h. Hilda Amalia f. West—
rlng. gift 1867 m. Augusta Sofia Landberg
(1841—1905).

Fa. Attr. ej belagd

Information

Kortnr:
3397
Låda:
4 ANN-AS
Text:

F *
Asker, Emil -?)
(1839-1890). Vice häradshövding. S.t. lands—
hövding G.F. Asker 0.h.h. Hilda Amalia f. West—
rlng. gift 1867 m. Augusta Sofia Landberg
(1841—1905).

Fa. Attr. ej belagd

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB