Kort #2845 Arbin, Nils OTTO Magnus von 1859-1889

Arbin, Nils OTTO Magnus von 1859-1889 Arbin, Nils OTTO Magnus von
Löjtnant, f. 1859, d. 1889.
Foto.

Information

Kortnr:
2845
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Arbin, Nils OTTO Magnus von
Löjtnant, f. 1859, d. 1889.
Foto.

Signum:
Foto
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB