Kort #2776 Appelberg, Karl Oskar Georg 1839-1909

Appelberg, Karl Oskar Georg 1839-1909 Appelberg, Karl Oskar Georg
Ingeniör. 1839-1909.
Fa.

Information

Kortnr:
2776
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelberg, Karl Oskar Georg
Ingeniör. 1839-1909.
Fa.

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB