Kort #3487

 , ' ___m.,v__-______,__ ' " " '” "'"wwwwwwv www"?
' Uämkäf-Ia/fm / ”K?” &” :;”-%%”? , _
% UZ, PJS ga,, JL; A”:>—577354 & __
% % 0 700: 701—000 _

Neg ur: Svenska män och kvinnor del 1, s. 148 ,

Information

Kortnr:
3487
Låda:
4 ANN-AS
Text:

, ' ___m.,v__-______,__ ' " " '” "'"wwwwwwv www"?
' Uämkäf-Ia/fm / ”K?” &” :;”-%%”? , _
% UZ, PJS ga,, JL; A”:>—577354 & __
% % 0 700: 701—000 _

Neg ur: Svenska män och kvinnor del 1, s. 148 ,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB