Kort #3448

 3 * __?
[ " %. l
' Asklöf, Isaac . IL”; %
' läroverksadjuhkt, Karlskrona. f.1845 *

1872: Sv.portr.saml.P.66 1

Information

Kortnr:
3448
Låda:
4 ANN-AS
Text:

3 * __?
[ " %. l
' Asklöf, Isaac . IL”; %
' läroverksadjuhkt, Karlskrona. f.1845 *

1872: Sv.portr.saml.P.66 1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB