Kort #2896 Areschoug, Alena Maria 1839-1858

Areschoug, Alena Maria 1839-1858 Areschoug, Alena Maria
g. Gauffin
F. 1839, g. 1858 m. Georg Jacob Gauffin, apotek.
Ls, Fa

Information

Kortnr:
2896
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Areschoug, Alena Maria
g. Gauffin
F. 1839, g. 1858 m. Georg Jacob Gauffin, apotek.
Ls, Fa

Signum:
Ls, Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB