Kort #3005

 Arhusiander, Harald Torbern ”;>
käjtnznt Ryttmästare, verkst.dir. i Frostenson &
Larsson,Ma1mö. F.1891, S.t.disp.Per Hj.A.£xa1
(1857-94)0.Kerstin M.Barlsson(1862-1905). G.1918 m.
Elsa Z.Frostenson(1894- ).

Sv.portr.saml. F054O

Information

Kortnr:
3005
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Arhusiander, Harald Torbern ”;>
käjtnznt Ryttmästare, verkst.dir. i Frostenson &
Larsson,Ma1mö. F.1891, S.t.disp.Per Hj.A.£xa1
(1857-94)0.Kerstin M.Barlsson(1862-1905). G.1918 m.
Elsa Z.Frostenson(1894- ).

Sv.portr.saml. F054O

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB