Kort #3323

 (%%/j;) W, Wim, vf nm
(& Aachb.Saml.,

Information

Kortnr:
3323
Låda:
4 ANN-AS
Text:

(%%/j;) W, Wim, vf nm
(& Aachb.Saml.,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB