Kort #3540

 r * ' ' ' J
A 8 plund, Erik ff
1888-1974. Fil.dr., doc.i botanik, forskningsresande.
S.t.hand1.i Jäder Conrad A. o. Vendela Sahlin.
Alb.641:50 a,b Sv.portr.sam1. Fc 726
" 750:3

Information

Kortnr:
3540
Låda:
4 ANN-AS
Text:

r * ' ' ' J
A 8 plund, Erik ff
1888-1974. Fil.dr., doc.i botanik, forskningsresande.
S.t.hand1.i Jäder Conrad A. o. Vendela Sahlin.
Alb.641:50 a,b Sv.portr.sam1. Fc 726
" 750:3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB